Evidencia informačných systémov

 

O informačných systémoch prevádzkovateľa, ktoré nepodliehajú registrácii ani osobitnej registrácii, je prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu v rozsahu údajov podľa  § 35 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, napríklad, ak spracúva osobné údaje na základe osobitných zákonov, alebo výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov poverí zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby.

Evidenčný formulár sa úradu nezasiela, ostáva u prevádzkovateľa.

Slovenčina

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky