Formuláre, vzory

Slovenčina

Štandardné zmluvné doložky – sprostredkovateľská zmluva

Prijaté štandardné zmluvné doložky pre sprostredkovateľov predstavujú súbor záruk, ktoré sa majú použiť v tom znení, v akom boli prijaté, keďže ich cieľom je ochrana dotknutých osôb a zmiernenie špecifických rizík súvisiacich so základnými zásadami ochrany údajov.

Slovenčina

Stránky