Legislatíva

Slovenčina

Európska legislatíva

Na európskej úrovni je ochrana osobných údajov fyzických osôb upravená nasledovne:

 

Primárne právo:

Judikatúra

Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 1969. Erich Stauder proti Ville d'Ulm - Sozialamt. Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Verwaltungsgericht Stuttgart - Nemecko. Vec 29-69. (text v slovenskom jazyku)