Metodiky a FAQ

 

Úrad v tejto časti zverejňuje svoje vlastné metodiky, usmernenia a odporúčania, na ktorých sa podieľal v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov a často kladené otázky k všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov a zákonu č. 18/2018 Z. z.

Tieto sekcie sú pravidelne aktualizované a dopĺňané.

 

 

 

Slovenčina

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky