Pracovné skupiny

Slovenčina

Skupina krajín strednej a východnej Európy

08.04.2014 - 20:12

Skupina krajín strednej a východnej Európy vznikla na konci roku 2001 za účelom vytvorenia spolupráce medzi orgánmi na ochranu osobných údajov strednej a východnej Európy. Počas stretnutia, ktoré sa konalo dňa 17. Decembra 2001 čelní predstavitelia úradov na ochranu osobných údajov z Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Slovenska deklarovali ochotu spolupracovať a v nevyhnutnom rozsahu si vzájomne pomáhať pri zaistení ochrany osobných údajov v ich krajinách. Zoznam krajín, ktoré sú súčasťou tejto iniciatívy je uvedený nižšie.

Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky