Prenos osobných údajov do tretích krajín

Slovenčina

Prenos do krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany

Na prenos osobných údajov, do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany je potrebné mať primeraný právny základ a prijať primerané záruky ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov a výkonu príslušných práv, ktoré sú upravené v jednotlivých ustanoveniach § 31 ods. 2 alebo 3 zákona.