Pripomienkové konania Rok 2010

Názov materiálu Číslo Vystavené Termín Adresa
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 06544/2010Kp 10.12.2010 31.12.2010 barbora.andilova(zav)pdp.gov.sk
Slovenčina

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

10.04.2014 - 13:39

Navrhované zákonné opatrenia predstavujú základné a nevyhnutné kroky pre konsolidáciu slovenského právneho poriadku v oblasti ochrany osobných údajov. Navrhovanú úpravu je potrebné predložiť do legislatívneho procesu ako celok, keďže ide o komplex ustanovení, ktoré na seba navzájom nadväzujú a dopĺňajú sa.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky