Publikácie k GDPR

Slovenčina

Ochrana osobných údajov pre malé a stredné podniky

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov prináša aj zmeny pre malé a stredné podniky v postavení prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov. Podrobnejšie si o nich prečítajte v nasledujúcej brožúrke.

 

 

Slovenčina
Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky