Nové dokumenty

Metodiky EDPB

31.01.2020 - 14:50
Slovenčina

Riešenie bezpečnostných incidentov - webinár

11.02.2022 - 13:59

Úrad na ochranu osobných údajov SR v spolupráci so špecialistami firmy Istrosec Vás pozýva na Webinár, ktorý bude zameraný riešenie bezpečnostných incidentov. Dozviete sa praktické informácie aké druhy incidentov prevládajú, ako máte reagovať a vysporiadať sa bezpečnostným incidentom.

 

Hlásenie bezpečnostných incidentov.

 

·         Ako nahlasovať incident

·         Najčastejšie druhy incidentov za posledné roky

 

Slovenčina

Vyhlásenie EDPB o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19

20.03.2020 - 10:58

Európsky výbor pre ochranu údajov prijal toto vyhlásenie:

Vlády, verejné a súkromné organizácie v celej Európe prijímajú opatrenia na obmedzenie a zmiernenie COVID-19. To môže zahŕňať spracúvanie rôznych osobných údajov...

Slovenčina

Stránky

Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky