Nové dokumenty

vonkajšie výberové konanie - 4/2023

07.03.2023 - 14:27

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje

vonkajšie výberové konanie - 4/2023

podľa § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade

Slovenčina

Metodiky EDPB

31.01.2020 - 14:50
Slovenčina

Riešenie bezpečnostných incidentov - webinár

11.02.2022 - 13:59

Úrad na ochranu osobných údajov SR v spolupráci so špecialistami firmy Istrosec Vás pozýva na Webinár, ktorý bude zameraný riešenie bezpečnostných incidentov. Dozviete sa praktické informácie aké druhy incidentov prevládajú, ako máte reagovať a vysporiadať sa bezpečnostným incidentom.

 

Hlásenie bezpečnostných incidentov.

 

·         Ako nahlasovať incident

·         Najčastejšie druhy incidentov za posledné roky

 

Slovenčina

Stránky

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky