Nové dokumenty

Vyhlásenie EDPB o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19

20.03.2020 - 10:58

Európsky výbor pre ochranu údajov prijal toto vyhlásenie:

Vlády, verejné a súkromné organizácie v celej Európe prijímajú opatrenia na obmedzenie a zmiernenie COVID-19. To môže zahŕňať spracúvanie rôznych osobných údajov...

Slovenčina

Stanovisko úradu k požadovaniu údajov o osobách nakazených Covid-19 alebo o osobách v karanténe mestami a obcami

26.03.2020 - 13:43

Úrad bol požiadaný o zaujatie stanoviska vo veci, či je možné, respektíve za akých podmienok by bolo zákonné, aby sa mestám a obciam poskytli údaje o osobách, ktoré sú nakazené Covid 19, alebo ktoré sú v karanténe. Stanovisko úradu k tejto téme si môžete prečítať tu .

Slovenčina

Stránky

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky