Nové dokumenty

Stanovisko úradu k požadovaniu údajov o osobách nakazených Covid-19 alebo o osobách v karanténe mestami a obcami

26.03.2020 - 13:43

Úrad bol požiadaný o zaujatie stanoviska vo veci, či je možné, respektíve za akých podmienok by bolo zákonné, aby sa mestám a obciam poskytli údaje o osobách, ktoré sú nakazené Covid 19, alebo ktoré sú v karanténe. Stanovisko úradu k tejto téme si môžete prečítať tu .

Slovenčina

Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

31.01.2019 - 08:30

Na základe veľkého záujmu a potreby spresniť niektoré spracovateľské operácie s osobnými údajmi v prostredí škôl úrad zverejnil v časti Metodiky úradu samostatnú metodiku zameranú  na prostredie škôl, ktorá ponúka mnoho užitočných informácií, ktoré by mali spracúvanie osobných údajov  školami spresniť a zjednotiť.

Slovenčina

Stránky

Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky