Nové dokumenty

širšie vnútorné výberové konanie - 11/2023

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje

širšie vnútorné výberové konanie - 11/2023

podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade

Slovenčina

Metodiky EDPB

Slovenčina

Riešenie bezpečnostných incidentov - webinár

Úrad na ochranu osobných údajov SR v spolupráci so špecialistami firmy Istrosec Vás pozýva na Webinár, ktorý bude zameraný riešenie bezpečnostných incidentov. Dozviete sa praktické informácie aké druhy incidentov prevládajú, ako máte reagovať a vysporiadať sa bezpečnostným incidentom.

 

Hlásenie bezpečnostných incidentov.

 

·         Ako nahlasovať incident

·         Najčastejšie druhy incidentov za posledné roky

 

Slovenčina

Stránky