Oznámenie zodpovednej osoby: Krok: 1

Krok 1
V prípade, ak vyplníte a zašlete tento formulár NEPOSIELAJTE UŽ oznámenie emailom alebo poštou !!!

I. Údaje o zodpovednej osobe
IČO musí byť osem miestne a bez medzier. V prípade menšieho počtu znakov, treba doplniť na začiatok 0.
PSČ musí byť päť miestne a bez medzier.
II. Údaje o prevádzkovatelovi/sprostredkovateľovi
IČO musí byť osem miestne a bez medzier. V prípade menšieho počtu znakov, treba doplniť na začiatok 0.
PSČ musí byť päť miestne a bez medzier.
Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky