Predsedníčka

Predsedníčkou Úradu na ochranu osobných údajov SR je JUDr. Zuzana Valková