Národná legislatíva

Na úrovni Slovenskej republiky je ochrana osobných údajov fyzických osôb upravená:

Materiály, ktoré ÚOOÚ SR predložil do medzirezortného pripomienkového konania sú dostupné na Portáli slov-lex.