Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov

Názov koncovej služby: Oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR

Popis: Služba umožňuje prevádzkovateľovi oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov SR porušenie ochrany osobných údajov. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov je prevádzkovateľ povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu a podľa možností najneskôr do 72 hodín po tom, ako sa o tom dozvedel; to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link