Metodiky a FAQ

Úrad v tejto časti zverejňuje svoje vlastné metodiky, usmernenia a odporúčania, na ktorých sa podieľal v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov a často kladené otázky k všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov a zákonu č. 18/2018 Z. z.
Tieto sekcie sú pravidelne aktualizované a dopĺňané.