Faktúry 2023

Evid. č. faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom DPH zmluva/obj.č./žiad.č. Dátum prijatia Názov dodáv.fakturovaného plnenia Adresa dodávateľa IČO dodáv.
01/2023 Poplatky za pevné linky 12-2022/01-2023 195 s DPH Zml.38/2019 44931 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 35680202
02/2023 Bezpečnosť v praxi - ročný prístup 231 s DPH Obj.058/2022 44935 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 31592503
03/2023 Technik požiarnej ochrany 4Q2022 108 s DPH Zml.19/2015 44935 3J s.r.o. Bukovinská 18, 831 06 Bratislava 45682232
04/2023 Poplatky za telekomunikačné služby 08.12-07.01.2023 724 s DPH Zml.04/2022 44935 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
05/2023 Služby prevádzkovej podpory 10-12/2022 360 s DPH Zml.31/2019 44936 ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36328057
06/2023 Služby-Karta Multisport 01/2023 214 s DPH Zml.65/2019 44937 Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2 48059528
07/2023 Poštové služby 12/2022 177 s DPH Zml.07/2013 ORP BA 44938 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
08/2023 Letenky, poistenie k zahraničnej pracovnej ceste 23.01-24.01.2023 - zálohová faktúra 693 s DPH Obj.001/2023 44938 pelicantravel.com s.r.o. Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava 35897821
09/2023 Poplatky za služby 02/2023 4978 s DPH Zml.43/2019 44943 FR-INVEST Hranična, s.r.o. Hraničná 12, 821 05 Bratislava-Ružínov 36515582
10/2023 Poskytovanie poradenských služieb pri verejnom obstarávaní 5880 s DPH Obj.004/2023 44944 Tatra Tender s.r.o. Krčméryho 16, 811 04 Bratislava 44119313
11/2023 Realizácia verejného obstarávanie-stravovacie poukážky a darčekové poukážky 550 s DPH Obj.033/2022 44946 eBIZ Consulting s.r.o. Lehotského 1, 811 06 Bratislava 1 47151528
12/2023 Nájomné nebytové priestory alikvotná časť r. 2023 47612 s DPH Zml.03661/12 44951 FR-INVEST Hranična, s.r.o. Hraničná 12, 821 05 Bratislava-Ružínov 36515582
13/2023 Vzdelávacie služby - seminár ,,Stretnutie mzdárov a personalistov na začiatku roku 2023" 84 s DPH Obj.005/2023 44952 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229