Metodiky EDPB

Názov Veľkosť Dátum
10_usmernenia_k_transparentnosti.pdf Stiahnuť (811,78 kB)
11_guidelines_on_transparency.pdf Stiahnuť (1,12 MB)
14_recommendation_on_the_standard_application_for_approval_of_controller_binding_corporate_rules_for_the_transfer_of_personal_data.pdf Stiahnuť (162,94 kB)
15_recommendation_on_the_standard_application_form_for_approval_of_processor_binding_corporate_rules_for_the_transfer_of_personal_data.pdf Stiahnuť (93,32 kB)
16_working_document_settingforth_a_co-operation_procedure_for_the_approval_ofbinding_corporate_rulesfor_controllers_and_processors.pdf Stiahnuť (604,51 kB)
17_usmernenia_k_automatizovanemu_individualnemu_rozhodovaniu_a_profilovaniu.pdf Stiahnuť (760,72 kB)
18_guidelines_on_automated_individual_decision-making_and_profiling.pdf Stiahnuť (1,02 MB)
1_guidelines_on_the_territorial_scope_of_the_gdpr_article_3.pdf Stiahnuť (529,37 kB)
21_usmernenia_tykajuce_sa_pouzivania_a_stanovovania_spravnych_pokut.pdf Stiahnuť (700,1 kB)
22_guidelines_on_the_application_and_setting_of_administrative_fines.pdf Stiahnuť (535,19 kB)
23_stanovisko_k_spracuvaniu_udajov_v_praci.pdf Stiahnuť (1,01 MB)
24_opinion_on_data_processing_at_work.pdf Stiahnuť (821,7 kB)
25_usmernenia_k_urceniu_veduceho_dozorneho_organu_prevadzkovatela_alebo_sprostredkovatela.pdf Stiahnuť (652,85 kB)
28_usmernenia_k_pravu_na_prenosnost_udajov.pdf Stiahnuť (528,99 kB)
29_usmernenia_k_pravu_na_prenosnost_udajov_priloha.pdf Stiahnuť (223,51 kB)
2_guidelines_on_the_processing_of_personal_data_under_article_61b_gdpr_in_the_context_of_the_provision_of_online_services_to_data_subjects.pdf Stiahnuť (211,8 kB)
30_guidelines_on_the_right_to_data_portability.pdf Stiahnuť (449,79 kB)
31_usmernenia_tykajuce_sa_zodpovednych_osob.pdf Stiahnuť (1,1 MB)
32_guidelines_on_data_protection_officers_dpos.pdf Stiahnuť (1,2 MB)
33_usmernenia_tykajuce_sa_posudenia_vplyvu_na_ochranu_udajov_a_stanovenie_toho_ci_spracuvanie_pravdepodobne_povedie_k_vysokemu_riziku.pdf Stiahnuť (1,73 MB)
34_guidelines_on_data_protection_impact_assessment_dpia_and_determining_whether_processing_is_likely_to_result_in_a_high_risk.pdf Stiahnuť (1,09 MB)
35_position_paper_on_the_derogations_from_the_obligation_to_maintain_records_of_processing_activities_pursuant_to_article_305_gdpr.pdf Stiahnuť (141,24 kB)
3_usmernenie_tykajuce_sa_kodexov_spravania_a_monitorujucich_subjektov.pdf Stiahnuť (706,3 kB)
4_guidelines_on_codes_of_conduct_and_monitoring_bodies.pdf Stiahnuť (367,12 kB)
5_usmernenia_tykajuce_sa_certifikacie_a_urcovania_kriterii_certifikacie_podla_clankov_42_a_43.pdf Stiahnuť (603,07 kB)
6_guidelines_on_certification_and_identifying_certification_criteria_in_accordance_with_articles_42_and_43.pdf Stiahnuť (1,06 MB)
7_guidelines_on_the_accreditation_of_certification_bodies_under_article_43.pdf Stiahnuť (913,67 kB)
8_usmernenia_o_vynimkach_podla_clanku_49.pdf Stiahnuť (250,51 kB)
9_guidelines_on_derogations_of_article_49.pdf Stiahnuť (732,66 kB)
edpb_guidelines_202209_personal_data_breach_notification_v2-0_en.pdf Stiahnuť (643,78 kB)
guidelines_on_article_25-data_protection_by_design_and_by_default.pdf Stiahnuť (305,39 kB)
guidelines_on_articles_46_2_a_and_46_3_b_of_regulation_2016_679_for_transfers_of_personal_data_between_eea_and_non-eea_public_authorities_and_bodies.pdf Stiahnuť (883,73 kB)
guidelines_on_certification_as_a_tool_for_transfers_0.pdf Stiahnuť (416,71 kB)
guidelines_on_codes_of_conduct_as_tools_for_transfers.pdf Stiahnuť (846,54 kB)
guidelines_on_consent_3.pdf Stiahnuť (321,3 kB)
guidelines_on_data_subject_rights-right_of_access.pdf Stiahnuť (1,38 MB)
guidelines_on_deceptive_design_patterns_in_social_media_platform_interfaces_how_to_recognise_and_avoid_them_0.pdf Stiahnuť (2 MB)
guidelines_on_examples_regarding_personal_data_breach_notification.pdf Stiahnuť (322,77 kB)
guidelines_on_identifying_a_controller_or_processors_lead_supervisory_authority.pdf Stiahnuť (403 kB)
guidelines_on_processing_of_personal_data_through_video_devices.pdf Stiahnuť (1,29 MB)
guidelines_on_processing_personal_data_in_the_context_of_connected_vehicles_and_mobility_related_applications_0.pdf Stiahnuť (313,96 kB)
guidelines_on_relevant_and_reasoned_objectionunder_regulation_2016679.pdf Stiahnuť (166,03 kB)
guidelines_on_restrictions_under_article_23_gdpr.pdf Stiahnuť (1,41 MB)
guidelines_on_the_application_of_article_60_gdpr_1.pdf Stiahnuť (2,69 MB)
guidelines_on_the_application_of_article_651a_gdpr.pdf Stiahnuť (613,21 kB)
guidelines_on_the_calculation_of_administrative_fines_under_the_gdpr_1.pdf Stiahnuť (783,33 kB)
guidelines_on_the_concepts_of_controller_and_processor_in_the_gdpr.pdf Stiahnuť (511,42 kB)
guidelines_on_the_criteria_of_the_right_to_be_forgotten_in_the_search_engines_cases_under_the_gdpr_part_1.pdf Stiahnuť (213,29 kB)
guidelines_on_the_interplay_between_the_application_of_article_3_and_the_provisions_on_international_transfers_as_per_chapter_v_of_the_gdpr_0.pdf Stiahnuť (807,04 kB)
guidelines_on_the_interplay_of_the_second_payment_services_directive_and_the_gdpr.pdf Stiahnuť (308,34 kB)
guidelines_on_the_practical_implementation_of_amicable_settlements.pdf Stiahnuť (195,6 kB)
guidelines_on_the_processing_of_data_concerning_health_for_the_purpose_o.pdf Stiahnuť (1,25 MB)
guidelines_on_the_targeting_of_social_media_users.pdf Stiahnuť (464,21 kB)
guidelines_on_the_use_of_facial_recognition_technology_in_the_area_of_law_enforcement_0.pdf Stiahnuť (739,02 kB)
guidelines_on_the_use_of_location_data_and_contact_tracing_tools_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak_with_annex.pdf Stiahnuť (276,48 kB)
guidelines_on_virtual_voice_assistants.pdf Stiahnuť (351,2 kB)
odporucania_o_europskych_zakladnych_zarukach_pre_opatrenia_tykajuce_sa_s.pdf Stiahnuť (396,74 kB)
odporucania_o_opatreniach_ktore_doplnaju_nastroje_na_prenos_aby_sa_zabezpecil_sulad_s_urovnou_ochrany_osobnych_udajov_v_eu.pdf Stiahnuť (1,36 MB)
odporucania_o_pravnom_zaklade_pre_uchovavanie_udajov_z_kreditnych_kariet_vylucne_na_ucely_ulahcenia_dalsich_online_transakcii.pdf Stiahnuť (636,99 kB)
odporucania_tykajuce_sa_referencneho_kriteria_primeranosti_podla_smernice_o_presadzovani_prava_v_1-1.pdf Stiahnuť (470,63 kB)
recommendations_on_measures_that_supplement_transfer_tools_to_ensure_compliance_with_the_eu_level_of_protection_of_personal_data.pdf Stiahnuť (1,31 MB)
recommendations_on_the_adequacy_referential_under_the_law_enforcement_directive.pdf Stiahnuť (1 MB)
recommendations_on_the_application_for_approval_and_on_the_elements_and_principles_to_be_found_in_controller_binding_corporate_rules_art-47_gdpr.pdf Stiahnuť (608,87 kB)
recommendations_on_the_european_essential_guarantees_for_surveillance_measures.pdf Stiahnuť (1,02 MB)
recommendations_on_the_legal_basis_for_the_storage_of_credit_card_data_for_the_sole_purpose_of_facilitating_further_online_transactions.pdf Stiahnuť (563,22 kB)
usmernenia_k_clanku_46_ods-2_pism-a_a_clanku_46_ods-3_pism-b_nariadenia_eu_2016_679.pdf Stiahnuť (458,85 kB)
usmernenia_k_obmedzeniam_podla_clanku_23_vseobecneho_nariadenia_o_ochrane_udajov.pdf Stiahnuť (1,66 MB)
usmernenia_k_pojmom_prevadzkovatel_a_sprostredkovatel_podla_vseobecneho_nariadenia_o_ochrane_udajov.pdf Stiahnuť (2,68 MB)
usmernenia_k_prikladom_tykajucim_sa_oznamenia_porusenia_ochrany_osobnych_udajov.pdf Stiahnuť (1,71 MB)
usmernenia_k_relevantnej_a_odovodnenej_namietke_podla_nariadenia_2016_67.pdf Stiahnuť (1,04 MB)
usmernenia_k_spracuvaniu_osobnych_udajov_prostrednictvom_kamerovych_zariadeni_v_2-1.pdf Stiahnuť (334,6 kB)
usmernenia_k_spracuvaniu_osobnych_udajov_v_suvislosti_s_prepojenymi_vozidlami_a_aplikaciami_tykajucimi_sa_mobility.pdf Stiahnuť (1,35 MB)
usmernenia_k_spracuvaniu_udajov_tykajucich_sa_zdravia_na_ucely_vedeckeho_vyskumu_v_kontexte_vypuknutia_nakazy_covid-19.pdf Stiahnuť (948,98 kB)
usmernenia_k_suhlasu_podla_nariadenia_2016_679.pdf Stiahnuť (833,7 kB)
usmernenia_k_uplatnovaniu_clanku_60_vseobecneho_nariadenia_o_ochrane_udajov.pdf Stiahnuť (2,28 MB)
usmernenia_k_zacielovaniu_na_pouzivatelov_socialnych_medii.pdf Stiahnuť (1,61 MB)
usmernenia_ku_kriteriam_tykajucich_sa_pripadov_uplatnovania_prava_na_zabudnutie_vo_vyhladavacoch_podla_vseobecneho_nariadenia_o_ochrane_udajov_cast_i.pdf Stiahnuť (806,29 kB)
usmernenia_o_akreditacii_certifikacnych_subjektov_podla_clanku_43.pdf Stiahnuť (499,72 kB)
usmernenia_o_praktickom_uplatnovani_urovnania_sporov_formou_zmieru.pdf Stiahnuť (1,28 MB)
usmernenia_o_spracuvani_podla_clanku_6_ods-1_pism-b_v_suvislosti_s_po.pdf Stiahnuť (455,29 kB)
usmernenia_o_uzemnej_posobnosti_vseobecneho_nariadenia_o_ochrane_udajov_clanok_3.pdf Stiahnuť (845,3 kB)
usmernenia_o_virtualnych_hlasovych_asistentoch.pdf Stiahnuť (1,28 MB)
usmernenia_o_vzajomnom_posobeni_druhej_smernice_o_platobnych_sluzbach_a_vseobecneho_nariadenia_o_ochrane_udajov.pdf Stiahnuť (851,67 kB)
usmernenia_tykajuce_sa_certifikacie_ako_nastroja_na_prenosy.pdf Stiahnuť (1,25 MB)
usmernenia_tykajuce_sa_clanku_25-specificky_navrhnuta_a_standardna_ochrana_udajov.pdf Stiahnuť (948,64 kB)
usmernenia_tykajuce_sa_kodexov_spravania_ako_nastrojov_na_prenos.pdf Stiahnuť (1,39 MB)
usmernenia_tykajuce_sa_lokalizacnych_udajov_a_nastrojov_na_sledovanie_kontaktov_v_kontexte_vypuknutia_nakazy_covid-19.pdf Stiahnuť (993,5 kB)