Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

3. štvrťrok 2011

Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1492,- EUR s DPH Preklad textu do anglického jazyka Communica s.r.o.
Podkolibská 5
Bratislava

2. štvrťrok 2011

Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1344,- EUR s DPH 2-ročná aktualízácia pre antivírový program ESET spol. s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava