Stanovisko ÚOOÚ SR k doručovaniu písomností v správnom konaní a nazeranie do administratívneho spisu

Názov Veľkosť Dátum
stanovisko_uoou_sr_k_dorucovaniu_pisomnosti_a_nazerania_do_spisu_0.pdf Stiahnuť (pdf, 439,69 kB)