• Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 • Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slovenská republika
 • Identifikačné údaje
 • IČO: 36 064 220
  DIČ: 2021685985
 • Úrad
 • + 421 2 32 31 32 11
 • Sekretariát a podateľňa
 • + 421 2 32 31 32 14
  + 421 2 32 31 32 49