Objednávky 2023

Identifikačný údaj o obj. Popis objednaného plnenia Celková hodnota obj. bez DPH Celková hodnota obj. s DPH Dátum vyhotovenia obj. IČO dodávateľa Obchodné meno dodávateľa Adresa/sídlo dodávateľa Schválil Funkcia
001/2023 Letenka + poistenie - Brusel - 23.1. - 24.1.2023 578 693 44936 35 897 821 Pelicantravel.com, s.r.o. Pribinova 17954/10 811 09 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
002/2023 Ubytovanie - Brusel - 23.1. - 24.1.2023 125 151 44936 47 618 302 Booking.com (Slovakia) s.r.o. Staromestská 3 811 03 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
003/2023 Školenie - Novela Infozákona účinná od 1.1.2023 poskytovanie verejných inf. V nadväznosti a ďalšiu inf. Legislatívu v roku 2023 74 89 44936 50685406 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
004/2023 Poskytovanie poradenských služieb pri verejnom obstarávaní zákazky "Elketronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR" - 2/3 zo zmluvnej odmeny 4900 5880 44936 44119313 Tatra Tender s.r.o. Krčméryho 16, 811 04 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
005/2023 Školenie - Stretnutie mzdárov a personalistov na začiatku roka 2023 - ročné zúčt. dane 70 84 44945 36287229 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
006/2023 Seminár PAM 38.00 50 60 44945 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
007/2023 Monitoring médií za mesiac január 2023 100 120 44951 31402445 Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
008/2023 Letenka + poistenie - Brusel - 13.2. - 15.2.2023 540 649 44953 35897821 Pelicantravel.com, s.r.o. Pribinova 17954/10 811 09 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
009/2023 Ubytovanie - Brusel - 13.2. - 15.2.2023 215 258 44953 47618302 Booking.com (Slovakia) s.r.o. Staromestská 3 811 03 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
010/2023 Monitoring médií za obdobie 1.2.2023 - 31.1.2024 1500 1800 44957 31402445 Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
011/2023 Školenie E-spis 480 576 44957 36328057 ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
012/2023 Cisco webex licencia na 1rok 154 185 44958 V14 AN23 Digital River Ireland Limited Dromore House East Park Shannon County Clare JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
013/2023 Školenie - Manažérske vzdelávanie vedúcoch pracovníkov v štátnej správe 100 120 44964 47139200 OTIDEA, s.r.o. Astrová 2/A, 821 01 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU