Objednávky 2023

045/2023 Skartácia 1 1 45015 45539197 Green Wave Recycling, s.r.o. Green Wawe Recycling, s.r.o. Železničný rad 70 968 01 Nová Baňa JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
046/2023 Školenie 200 240 47139200 OTIDEA, s.r.o. Astrová 2/A, 821 01 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
047/2023 Školenie - MS Excel 1 - Užitočné základy pre začiatočníkov 74 89 45035 35900831 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
048/2023 Objednávka na zabezpečenie ubytovania 216 259 45036 31380124 GO travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
049/2023 Servis auta + výmena pneumatík + umytie 294 353 45036 31403743 BerCar s.r.o. Galvaniho 14 821 04 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
050/2023 Ubytovanie Praha 303 333 45037 27176657 OREA HOTELS s.r.o. Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
051/2023 Zákonník práce - Veľký komentár 119 143 45041 44871384 EUROKÓDEX, s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
052/2023 Objednávka na zabezpečenie ubytovania Strasburg 240 288 45044 31380124 GO travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
053/2023 Objednávka zabezpečenia poistenia cestujúceho 13 14 45044 31380124 GO travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
054/2023 Aplikačné a systémové konzultácie 96 115 45044 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
055/2023 Prezutie pneumatík 281 337 45044 36237337 BerCar s.r.o. Galvaniho 14 821 04 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
056/2023 Aplikačné a systémové konzultácie 64 77 45048 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. 821 04 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
057/2023 Poistenie zamestnanca pri ZPC Praha 10 12 45048 31380124 GO travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
058/2023 Poskytovanie poradenských služieb pri verejnom obstarávaní zákazky "Elketronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR" - 3/3 zo zmluvnej odmeny 4900 5880 45048 44119313 Tatra Tender s.r.o. Krčméryho 16, 811 04 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ