Objednávky 2023

090/2023 Aplikačné a systémové konzultácie 64 77 45110 36 237 338 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
091/2023 Poskytnutie služieb "Projektového manažéra" za mesiac jún 2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR a Poskytnutie služieb "Finančného manažéra" za mesiac jún 2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR 3388 4066 45117 44 911 998 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73 821 05 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
092/2023 Implementácia mVL + Aplikačné a systémové konzultácie 78 93 45120 36 237 338 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
093/2023 Právne zastúpenie ÚOOÚ SR 633 759 45120 42021626 AK JUDr. Martin Bartko - JUDr. Silvia Bartková Piaristická 6667 911 01 Trenčín JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
094/2023 Kuchynský riad 835 1002 45127 34128409 WELA - PORCELÁN s.r.o. K Výstavisku 630 911 01 Trenčín JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
095/2023 Poskytnutie služieb "Projektového manažéra" za mesiac júl 2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR a Poskytnutie služieb "Finančného manažéra" za mesiac júl 2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR 4040 4848 45138 44 911 998 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73 821 05 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
096/2023 Auto servis 156 188 45145 31 403 743 BerCar s.r.o. Galvaniho 14 821 04 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
097/2023 Letenky (Vietnam) + CP 1704 2044 45148 31380123 GO travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15 811 08 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
098/2023 Letenka + ubytovanie + poistenie - Brusel 806 45160 31380123 GO travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15 811 08 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
099/2023 Aplikačné a systémové konzultácie 288 345 45160 36 237 338 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
100/2023 Minerálna voda 47 54 45160 35801948 VODAX a.s. Sasinkova 5 811 08 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
101/2023 Oprava čelného skla na vozidle BL 589 PT 70 84 45169 31 403 743 BerCar s.r.o. Galvaniho 14 821 04 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
102/2023 SEMINÁR : Správne trestanie - v kontexte správneho konania a správneho súdnictva 946 1135 45169 46380434 Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. Jungmannova 750/34 110 00 Praha JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
103/2023 Kopírovací papier A4 - 25bal. 438 525 45169 46472738 Andrea Móderová - UNIPAP Kňažské 532/8 911 06 Trenčín JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ