Objednávky 2023

165/2023 Samolepiaca páska Brother Tze-531 12mm modrá/čierna 29 35 45260 35710691 Lamitec, spol. s.r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
166/2023 Kalendáre 2024 69 82 45260 46472738 Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
167/2023 Poskytnutie služieb "Finančného manažéra" za mesiac november 2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR za november 1824 2189 45261 44 911 998 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73 821 05 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
168/2023 Tonery 1812 2175 45265 50605631 GRIPEX s.r.o. Mlynská 21 900 44 Tomášov JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
169/2023 Školenie 82 98 45265 36287229 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
170/2023 Tašky 419 502 45265 34112642 Agentura INA spol. s.r.o. Bratislavská 93 911 05 Trenčín JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
171/2023 USB token eToken 5110 FIPS 164 197 45274 PosAM, spol. s. r. o. Bajkalská 28 821 09 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
172/2023 Darčekové poukážky 1550 45274 53528654 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
173/2023 Nákup normy 25 45278 30810710 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3 810 05 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
174/2023 Poskytnutie služieb "Finančného manažéra" za mesiac november 2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR za november 2304 2765 45278 44911998 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73 821 05 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
175/2023 Poskytovanie poradenských služieb vo verejnom obstarávaní 525 630 45278 44119313 Tatra Tender s.r.o. Krčméryho 16, 811 04 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
176/2023 Lístky na vlak - Praha (4.1. - 7.1.2023) 135 162 45278 31380123 GO travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15 811 08 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
177/2023 Kurz angličtiny 3800 4560 45279 42208483 The Bridge Ladice 330 951 77 Ladice JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
178/2023 Darčekové vianočné balíčky 1717 2060 45279 52750566 Zuzi-TAX, s.r.o. Na Zongorke 7604/4 911 01 Trenčín JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ