Objednávky 2023

015/2023 Poradenstvo - Aplikačné a systémové konzultácie 32 38 44964 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
016/2023 Poradenstvo - Aplikačné a systémové konzultácie 32 38 44965 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
017/2023 Výroba pečiatok ZREALIZOVANÁ NESKôR !!! - 15.2.2023
019/2023 Letenka + poistenie + cestovné 196 235 44970 35 897 821 Pelicantravel.com, s.r.o. Pribinova 17954/10 811 09 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
018/2023 Ubytovanie 44970 JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
020/2023 Letenka - poistenie 503 604 44970 35 897 821 Pelicantravel.com, s.r.o. Pribinova 17954/10 811 09 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
021/2023 Ubytovanie 118 142 44970 31 380 123 GO travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
022/2023 Hromadná licencia (12 prístupov) 4917 5900 44970 55173705 Informačná databáza, s.r.o. 1. Mája 3980/23 069 01 Snina JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
023/2023 Pečiatky 25 30 44972 11648783 Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY Koľajná 29/A 831 06 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
024/2023 Školenie - e-Government - Výkon verejnej moci elektronicky v roku 2023 a ako vykonávať verejnú moc a prečo dodržať postupy elektronizácie 220 264 44972 35900831 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
025/2023 IT príslušenstvo 1927 2313 44984 36 212 466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košice JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
026/2023 Školenie - Bezchybná správa registratúry a archív v roku 2023. Výklad zákonov – evidencia, hodnotenie a vyraďovanie záznamov – Registratúrny poriadok a plán 209 251 44984 46 490 213 Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOU
027/2023 Školenie - Zber finančných výkazov do Centrálneho konsolidačného systému MFSR Zmena v predkladaní FIN výkazov do CKS MFSR 74 89 44984 36287229 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ
028/2023 Konferencia Benátky 1250 1500 44991 LU34064138 European Centre for Certification and Privacy 20, Rue Eugéne Ruppert JUDr. Anna Vitteková podpredsedníčka ÚOOÚ