Štruktúra úradu

Organizačná štruktúra Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

PREDSEDA

 

SEKRETARIÁT PREDSEDU

PODPREDSEDA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

 

ODBOR KONTROLY

ODBOR SPRÁVNYCH KONANÍ

ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB

ODBOR INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI A CERTIFIKÁCIE

KANCELÁRIA ÚRADU

    OSOBNÝ ÚRAD

    ODDELENIE EKONOMIKY A PREVÁDZKY

Organizačnú štruktúru Úradu na ochranu osobných údajov SR si môžete otvoriť: tu