Vydávanie certifikátov súladu

Názov koncovej služby: Vydávanie certifikátov súladu spracúvania osobných údajov

Popis: Služba umožňuje prevádzkovateľom a sprostredkovateľom na účely preukázania súladu spracúvania osobných údajov a existencie primeraných záruk ochrany osobných údajov požiadať Úrad na ochranu osobných údajov SR o vydanie certifikátu alebo obnovenie certifikátu. Certifikát sa vydá alebo obnoví najviac na obdobie troch rokov.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link