Oznámenie certifikačného subjektu

Názov koncovej služby: Oznámenie certifikačného subjektu Úradu na ochranu osobných údajov SR pred vydaním alebo obnovením certifikátu

Popis: Služba umožňuje certifikačnému subjektu splniť si oznamovaciu povinnosť voči Úradu na ochranu osobných údajov SR pred vydaním certifikátu alebo obnovením certifikátu jeho žiadateľovi. Na základe splnenia si tejto oznamovacej povinnosti Úrad na ochranu osobných údajov SR v rámci konania povolí alebo nepovolí certifikačnému subjektu vydanie alebo obnovu certifikátu, o čom vydá rozhodnutie.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link