Faktúry 2024

Evid. č. faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom DPH zmluva/obj.č./žiad.č. Dátum prijatia Názov dodávateľa fakturovaného plnenia Adresa dodávateľa IČO dodáv.
01/2024 Poplatky za pevné linky 12-2023/01-2024 194,48 s DPH Zml.38/2019 5.1.2024 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 35680202
02/2024 Poplatok za poskytovanie služby mVL 09-11/2023 17,42 s DPH Zml.11/2023 5.1.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337
03/2024 Poplatky za služby 2/2024 4977,6 s DPH Zml.43/2019 9.1.2024 FR-INVEST Hranična, s.r.o. Hraničná 12, 821 05 Bratislava 36515582
04/2024 Nájomné nebyt. priestory-12mesiacov,nájom za parkovacie státia-12mesiacov 104172 s DPH Zml.03661/12 9.1.2024 FR-INVEST Hranična, s.r.o. Hraničná 12, 821 05 Bratislava 36515582
05/2024 Poštové služby za mesiac december 2023 214,35 s DPH Zml.07/2013 ORP BA 10.1.2024 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
06/2024 Denný monitoring médií 12/23 150 s DPH Obj.010/2023 10.1.2024 Slovakia Online s.r.o. Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 31402445
07/2024 Služby-Karta Multisport 01/2024 140 s DPH Zml.65/2019 10.1.2024 Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2 48059528
08/2024 Poplatky za telekomunikačné služby 01.12-31.12.2023 312,19 s DPH Zml.05/2023 10.1.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
09/2024 Zálohová platba za tovar-kancelárske stoličky 642,8 s DPH Obj.002/2024 16.1.2024 ABC FACHCENTRUM, s.r.o. D.Makovického 4573, 034 01 Ružomberok 44822715
10/2024 Reprezentačné náklady-minerálne vody 55,57 s DPH Obj.005/2024 17.1.2024 VODAX a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 35801948
11/2024 Navýšenie osob.č. na 60 84 s DPH Obj.007/2024 22.1.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337
12/2024 Technik požiarnej ochrany 4.kvartál 2023 108 s DPH Zml.19/2015 30.1.2024 3J s.r.o. Bukovinská 18, 831 06 Bratislava 45682232
13/2024 Skartovačka AlzaPower Shredder 7P4B21 Autofeed, doprava 83,22 s DPH Obj.006/2024 31.1.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava 36562939
14/2024 STP APV WINIBEU 02-12/2024, STP APV WINIBEU 01/2025 228 s DPH Obj.013/2024 31.1.2024 IVES Košice Čsl. Armády 20, 041 18 Košice 162957