Štandardné zmluvné doložky – sprostredkovateľská zmluva

Prijaté štandardné zmluvné doložky pre sprostredkovateľov predstavujú súbor záruk, ktoré sa majú použiť v tom znení, v akom boli prijaté, keďže ich cieľom je ochrana dotknutých osôb a zmiernenie špecifických rizík súvisiacich so základnými zásadami ochrany údajov. Tieto štandardné zmluvné doložky nie je možné použiť na prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Ide o nezáväzný vzor, ktorý môžu prevádzkovatelia a sprostredkovatelia používať, aby si splnili povinnosť uzavrieť sprostredkovateľskú zmluvu podľa čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov aj v podmienkach Slovenskej republiky.

Štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou

Názov Veľkosť Dátum
dansky_navrh_standardnych_zmluvnych_doloziek_pre_sprostredkovatelov.docx Stiahnuť (docx, 106,68 kB)