Global Privacy Assembly

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je členom Global Privacy Assembly (GPA).

Vízia:

Prostredie, v ktorom sú dozorné orgány na ochranu súkromia a údajov na celom svete schopné účinne plniť svoje mandáty, a to tak individuálne, ako aj spoločne, prostredníctvom šírenia poznatkov a podporných spoločenstiev.

Cieľom GPA je:

  • Byť vynikajúcim globálnym fórom pre dozorné orgány na ochranu súkromia a údajov.
  • Šíriť vedomosti a poskytovať praktickú pomoc s cieľom pomôcť dozorným orgánom efektívnejšie vykonávať ich mandáty.
  • Poskytovať vedenie na medzinárodnej úrovni v oblasti ochrany údajov a súkromia.
  • Spojiť a podporovať úsilie na domácej a regionálnej úrovni a na iných medzinárodných fórach s cieľom umožniť dozorným orgánom lepšie chrániť a podporovať ochranu súkromia a údajov.

https://globalprivacyassembly.org/the-assembly-and-executive-committee/strategic-direction-mission-and-vision/