Žiadosť o predchádzajúcu konzultáciu

Názov koncovej služby: Predchádzajúca konzultácia prevádzkovateľa pred zahájením spracúvania osobných údajov

Popis: Služba "Predchádzajúca konzultácia" umožňuje podávať žiadosť o posúdenie vysokého zvyškového rizika pred začatím spracúvania osobných údajov. Povinným subjektom je prevádzkovateľ, a to v prípade, ak vykoná posúdenie vplyvu na spracúvania osobných údajov z ktorého vyplynie, že ním mienené spracúvanie osobných údajov (napríklad monitorovanie kamerovým systémom za určitých okolností) by viedlo k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutých osôb, teda pre bežných ľudí. Pri posudzovaní je prevádzkovateľ povinný prihliadať aj na tzv. blacklist spracovateľských operácií, pri ktorých mu vyplýva povinnosť vykonať posúdenie vplyvu. Služba "Predchádzajúca konzultácia" je spojená s povinným predložením náležitostí stanovených zákonom o ochrane osobných údajov alebo všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link