Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť

Tento útvar Komisie je zodpovedný za politiku EÚ v oblasti spravodlivosti, spotrebiteľov a rodovej rovnosti. Patrí k jedným z dôležitých partnerov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na európskej úrovni. Vytvorenie tohto riaditeľstva bolo reakciou na nové možnosti zlepšenia života občanov Európskej únie, ktoré prinieslo uzatvorenie Lisabonskej zmluvy. Cieľom GR pre spravodlivosť je ponúknuť praktické riešenia cezhraničných problémov, aby občania nemali obavy pohybovať sa po EÚ a podniky mohli plne využívať potenciál jednotného trhu.

Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov (GR JUST) prispieva k týmto cieľom:

Poštová adresa
Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov.
Európska komisia
1049 Bruxelles/Brussel
Belgicko

Viac informácií nájdete na internetových stránkach GR pre spravodlivosť.