Dokumenty k mechanizmu nápravy podľa Rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

 

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí viacero dokumentov týkajúcich sa mechanizmu nápravy/prostriedkov nápravy podľa Rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (rozhodnutie Komisie 2023/1795), tzv. EU-US Data Privacy Framework.

Tieto dokumenty majú za cieľ uľahčiť implementáciu mechanizmov nápravy.  Mechanizmy nápravy sa zaoberajú len sťažnosťami týkajúcimi sa ich príslušných právomocí – národnej bezpečnosti alebo obchodných účelov – a len pre údaje prenesené do USA po 10. júli 2023. Dokumenty sú zatiaľ dostupné len v anglickom jazyku.

 

Konkrétne ide o tieto dokumenty:

  1. Mechanizmus nápravy – využívanie údajov na obchodné účely

 

 

  1. Mechanizmus nápravy – využívanie údajov na účely národnej bezpečnosti

 

 

Rokovací poriadok o spolupráci a príslušných úlohách národných dozorných orgánov a sekretariátu EDPB, pokiaľ ide o predkladanie sťažností v rámci mechanizmu nápravy, ktorý majú jednotlivci z EÚ k dispozícii v súvislosti s údajnými porušeniami právom USA, pokiaľ ide o ich údaje zhromaždené orgánmi USA príslušnými pre národnú bezpečnosť.