Rozhodnutie SD EÚ vo veci OC/Komisia

 

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 7. marca 2024 rozhodnutie vo veci C479/22 P OC/Komisia, v ktorom sa venoval aj výkladu pojmov „osobné údaje“ a „identifikovateľná fyzická osoba“ podľa nariadenie o ochrane údajov inštitúciami EÚ.

 

Prehľad analýzy SD EÚ je uvedený v tomto dokumente

 

prehlad analyzy sd euStiahnuť
(pdf, 801,61 kB)

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283526&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=207340