Riešenie bezpečnostných incidentov – webinár

Úrad na ochranu osobných údajov SR v spolupráci so špecialistami firmy Istrosec Vás pozýva na Webinár, ktorý bude zameraný riešenie bezpečnostných incidentov. Dozviete sa praktické informácie aké druhy incidentov prevládajú, ako máte reagovať a vysporiadať sa bezpečnostným incidentom.

Hlásenie bezpečnostných incidentov

Ako nahlasovať incident
Najčastejšie druhy incidentov za posledné roky
 • Aké sú najčastejšie typy
  • Prienik
  • Únik dát (Data Breach)
  • Ransomware
 • Ako možno detegovať že sa stal bezpečnostný incident

Reakcia na incidenty

 • Prvé kroky po detekcii kybernetického incidentu
  • Zamedzenie šírenia
  • Reaktívne činnosti v prvých 2 – 4 – 6 hodinách
  • Následné aktivity v prvých 24 – 48 hodinách
 • Ďalšie kroky
  • Vyčistenie (Eradication)
  • Obnova (Recovery)
 • Zabezpečenie infraštruktúry pred ďalším prienikom
 • Aktivity po vyriešení bezpečnostného incidentu

Prezentáciu si môžete stiahnuť nižšie

Názov Veľkosť Dátum
bezpecnostne_incidenty_v_gdpr.pdf Stiahnuť (pdf, 649,34 kB)