Objednávky 2020

č. obj.  Popis objednaného plnenia Cena [EUR] č. zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ  Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Schválil/Funkcia
045/2020 Stravné poukážky 2000 ks, á 5,10 10200 25.08.2020 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA 31396674 JUDr. Anna Vitteková
046/2020 Vizitky v slovenskom a anglickom jazyku 12,56 23.09.2020 Tlačiareň ZVJS Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov 738271 Ing.  Jana Antošková
047/2020 Kancelárske kreslá a stoličky 682 24.09.2020 Simex s.r.o. Mierová 20, 821 05 BA 46586245 JUDr. Anna Vitteková
048/2020 Realizácia verejného obstarávania – stravné lístky    800 24.09.2020 eBIZ Consulting s.r.o. Lehotského 1 47151528 JUDr. Anna Vitteková
811 06 Bratislava
049/2020 Espis migrácia - dokumentácia 576 25.09.2020 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 36 328 057 JUDr. Anna Vitteková
911 01 Trenčín
050/2020 STN normy 2ks 70,07 28.09.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, 810 05 BA, 30810710 JUDr. Anna Vitteková
051/2020 Dezinfekcia úradu (polymérová) nezrealizovala sa 28.09.2020 B+B United Group s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava 52081419 Ing.  Jana Antošková
052/2020 Kalendáre stolové na r.2021 ... 45 ks 112,5 28.09.2020 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 BA 3131131 Ing.  Jana Antošková
053/2020 Reklamné predmety 1944,36 30.09.2020 Hauerland s.r.o. Matúšova 56, 811 04 BA 35777885 Mgr. Viliam Mizák
054/2020 Rúška a dezinfekčmé prostriedky 669,3 06.10.2020 UNIZDRAV s.r.o. Lastovičia 2, 080 01 Prešov 36515388 Mgr. Viliam Mizák
055/2020 Utierky na ruky 391,62 19.10.2020 Majster papier s.r.o. Wolkrova 5, 851 01 BA 33768897 Ing.  Jana Antošková