Objednávky 2021

Číslo obj. Dátum Popis tovaru Počet ks/bal Cena v € bez DPH  Cena € s DPH IČO Dodávateľ Schválil
060/2021 20.12.2021 znalecký posudok - - 26 250,00 € 52 839 052 Kompetenčné a certifikačné JUDr. Vitteková
centrum kybernetickej bezpečnosti,
 znalecká organizácia
061/2021 31.12.2021 stravné poukážky v NH 5,10€ 1000 4 250,00 € 5 100,00 € 53 528 654 UP Déjeuner, s.r.o. JUDr. Vitteková