Aktuality

Všetky aktuality

Dôležité informácie v oblasti ochrany osobných údajov

Odborná verejnosť

Odbornú verejnosť predstavujú napr. advokáti, spolky a pod.

Certifikačný subjekt

Certifikačný subjekt posudzuje súlad spracúvania osobných údajov a existenciu primeraných záruk ochrany osobných údajov prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa podľa príslušnej legislatívy.