Pravidlá poskytovania písomných konzultácií v oblasti ochrany osobných údajov

09.11.2023 - 11:25

Skôr ako napíšete svoju žiadosť (napr. emailom, listom, elektronicky), zoznámte sa s informáciami uvedenými na webovom sídle úradu v časti Často kladené otázky k Nariadeniu a zákonu č. 18/2018 z.

Slovenčina

Esejová súťaž 2023 pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií.

19.10.2023 - 13:03

Zamýšľal/a si sa niekedy nad tým, čo všetko zdieľaš s okolitým svetom? Aké nástrahy online svet prináša a ako sa pred nimi úspešne brániť? Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje esejovú súťaž, do ktorej sa môžeš zapojiť aj Ty!

Slovenčina

Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov dostupný na objednanie

24.06.2021 - 11:06

Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov (2018) je dostupný nielen v PDF verzii, ale je možné si výtlačok objednať.

 

Slovenčina
 

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Ligue des droits humains (Overenie spracúvania dozorným orgánom)

28.11.2023 - 15:08

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 16. novembra 2023 rozhodnutie vo veci C‑333/22 Ligue des droits humains (Overenie spracúvania dozorným orgánom), v ktorom sa venoval výkladu čl. 17 smernice o presadzovaní právaVýkon práv dotknutou osobou a overenie dozorným orgánom, tzv. nepriamy výkon práv dotknutej osoby.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o technickom rozsahu pôsobnosti čl. 5 ods. 3 ePrivacy smernice

23.11.2023 - 08:59

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia 2/2023 o technickom rozsahu pôsobnosti čl. 5 ods. 3 ePrivacy smernice [Guidelines on Technical Scope of Art. 5(3) of ePrivacy Directive] prijaté na novembrovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

  

Slovenčina

Nadmerné používanie internetu u detí a mladých ľudí

13.11.2023 - 15:16

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) organizuje online podujatie na tému Nadmerné používanie internetu u detí a mladých ľudí“, ktoré sa bude konať 30.11.2023; 17:30 – 19:00.

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/47L7QiBIx 

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/89453127986 

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Gesamtverband Autoteile-Handel (Prístup k informáciám o vozidlách)

13.11.2023 - 10:22

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 9. novembra 2023 rozhodnutie vo veci C‑319/22 Gesamtverband Autoteile-Handel (Prístup k informáciám o vozidlách), v ktorom sa venoval povinnosti automobilových výrobcov poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom identifikačné čísla vozidiel (VIN) podľa nariadenia 2018/858 o schvaľovaní motorových vozidiel.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci FT (Kópia lekárskeho záznamu)

03.11.2023 - 12:44

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 26. októbra 2023 rozhodnutie vo veci C‑307/22 FT (Kópia lekárskeho záznamu), v ktorom sa venoval právu na bezplatné získanie prvej kópie lekárskych záznamov (článok 15 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Vedomé a rešpektujúce rodičovstvo. Sprevádzanie detí svetom internetu

23.10.2023 - 09:14

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) organizuje online podujatie na tému „Vedomé a rešpektujúce rodičovstvo. Sprevádzanie detí svetom internetu“, ktoré sa bude konať 26.10.2023; 17:30 – 19:00.

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/1AXn6QC0a 

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/87622741752

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Ministerstvo zdravotnictví (Mobilní aplikace Covid-19)

10.10.2023 - 14:44

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 5. októbra 2023 rozhodnutie vo veci C‑659/22 Ministerstvo zdravotnictví (Mobilní aplikace Covid-19), v ktorom sa venoval overovaniu platnosti digitálnych COVID preukazov EÚ vydaných podľa nariadenia (EÚ) 2021/953.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Spoločná správa o rokovaní slovenského a českého úradu na ochranu osobných údajov

03.10.2023 - 09:01

V dňoch 25. - 27. 9. 2023 prebehlo v Trenčíne rokovanie slovenských a českých odborníkov z úradov pre ochranu osobných údajov. Na pozvanie podpredsedníčky slovenského ÚOOÚ JUDr. Anny Vittekovej a za účasti jej spolupracovníkov sa akcie zúčastnila česká delegácia pod vedením predsedu Mgr. Jiřího Kauckého. Bilaterálne rokovania tohto typu sa uskutočnili po niekoľkých rokoch prerušených pandémiou Covid-19, oba úrady sú však po účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane  údajov (GDPR) v kontakte v rámci štruktúr Európskeho výboru pre ochranu údajov.

 

Slovenčina

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam k článku 37 smernice o presadzovaní práva

29.09.2023 - 12:20

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k článku 37 smernice o presadzovaní práva (LED) (Guidelines 1/2023 on Article 37 Law Enforcement Directive) prijaté na septembrovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

  

Slovenčina

Rešpektujúca komunikácia v online prostredí

25.09.2023 - 12:31

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) Vás pozýva na online podujatie s názvom Rešpektujúca komunikácia v online prostredí“, ktoré sa bude konať 28.9.2023; 17:30 – 19:00.

 

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/4Tx7zhPhv

 

Slovenčina

Stránky

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky