Kontakt

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Adresa:

 

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36064220

 

 

Podateľna:

pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

piatok: 8:00 - 14:00

 

 

 

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

 

Utorok od 8:00 do 12:00 +421/2/3231 3220

 

 

Soňa Pőtheová – predsedníčka úradu

 

Anna Vitteková – podpredsedníčka úradu

 

 

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

 

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14       

 

Odbor kontroly spracúvania osobných údajov 

Tatiana Valentová – vrchná inšpektorka

 

Odbor správnych konaní a osobitných registrácií 

Juraj Mičura– riaditeľ

 

Odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov

 

 

Kancelária úradu

Jana Haraszti – riaditeľka

 

Hovorca:

mobil: 0910 985 794

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

 

Fax:    +421 2 32313234

 

Budova úradu
GPS súradnice: 48.14792 ; 17.15847
Spojenie MHD:
Zastávka Hraničná OC-Retro
trolejbus 201, 202 a 212
autobus č. 96 a 196

 

E-mail :

 


 všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
 pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk*
 webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

* Na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

 

 

Nová emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám budeme poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité:

 

e-mail: ochrana@pdp.gov.sk


 

Vyhlásenie o prístupnosti

 

Web stránky UOOU SR sa snažia o maximálnu prístupnosť a použiteľnosť tak, ako boli definované v metodickom pokyne „Dokumentácia zásad prístupnosti webových stránok“ (v. 2.3), ktorý bol predložený Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Celý web je dostupný aj v textovej verzii a aj po vypnutí, Java a JavaScript sekvencií a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

 

Valid XHTML + RDFa  Overiť CSS!